Gerwin Terpstra

Docent Lichte Muziek Drums

Afgestudeerd aan het Noord Nederlands Conservatorium en aan het Drummers

Collective in New York. 

Maikel Simmerling

Docent Lichte Muziek Drums
Afgestudeerd aan het Noord Nederlands Conservatorium.

 Eric Keuning

 Docent Lichte Muziek Drums

 Afgestudeerd aan het     

 conservatorium Zwolle.